Braşov

Braşov

Braşov

Delta Görünümlü Kaplama

Doğal delta görünüşe, özel sağlamlığa ve dayanıklılığa sahip dekoratif kaplamadır. Su itici ve suya dayanıklı olma özelliği, duvarı hava koşullarına karşı korur, duvarın iyi nefes almasına izin vererek yüksek buhar geçirgenliğini sağlar. Renk alternatifleri için Braşov üzerine Aretino uygulanmaktadır.

Braşov

Braşov

Delta Görünümlü Kaplama

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış alanlarındaki dik yüzeylerin üzerinde uygulanabilir.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama:

Yeni yüzeyler; İç cephelerde, alçılı yüzeylerde şeffaf astar olarak Saif Seal Dur uygulanır üzerine ilk kat kuruduktan sonra astar boya olarak Mikro Base uygulanır. Boyalı zeminlerde ise astar olarak sadece Mikrobase kullanılabilir, Dış cephelerde, macunlu yüzeylerde şeffaf astar olarak Saif Seal Coat Quartz uygulanır üzerine Mikro 700 kullanılır. Boyalı zeminlerde ise astar olarak sadece Mikro 700 kullanılır.

Eski yüzeyler; mevcut kaplamanın kalıcı ve sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Yüzeyde kaplaması dökülmüş kısımlar ile problemli kaplamalar ortadan kaldırılır ve cephe iyice temizlenir. Yüzeydeki varsa diğer teknik problemler de çözüldükten sonra 1 kat Saif Seal Primer (Sabitleyici Astar) uygulanarak mevcut kaplama sağlamlaştırılır ve bir sonraki uygulama için zemin hazırlığı oluşturulmuş olur. Eğer mevcut yüzey sağlam ve taşıyıcı durumda ise yeni yüzeyler için geçerli olan astarlar uygulanabilir.

Küflü Yüzeyler; kalıntıları bir bezle temizlenir ve daha sonra küfleri yok eden No Mould adlı malzeme bir kaç kat uygulanır.

Uygulama: Astar uygulamasından 6-12 saat sonra Braşov içerisine hiçbir şey ilave etmeden karıştırılır. Çelik mala ile yüzeye bir kat çekilir ve tam olarak kuruması beklenir. (İlk kat uygulaması 1 mm kalınlığında olmalıdır). İkinci kat yüzeye kalın bir şekilde çekildikten sonra delta rulosu ile yatay ve dikey hareketlerle (yukarı aşağı / sağa sola) uygulanır. Kaplama tamamen kurumadan önce, hafif şekilde mala ile tekrar üzerinden geçilerek pürüzlü yüzeyler ezilir.

Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.