Kurtuba Plus

Kurtuba Plus

Kurtuba Plus

Oksit Sedef Boya

Oksitlenmiş açık renk flektlerinin birbirine karışmaması teknolojisi ile üretilen dekoratif boyadır. Seçeneğe göre bronz, gümüş veya altın pastalarla özel görünümlü olarak elde edilmektedir. Kurtuba plus veya kurtuba plus + ps flekt veya kurtuba plus + ps flekt+ 2 ölçek pasta ile 3 farklı sistemde üretilmektedir.

Kurtuba Plus

Kurtuba Plus

Oksit Sedef Boya

 Uygulama Alanı: Tüm iç alanlarda uygulanır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama:

Yeni yüzeyler; alçılı yüzeylerde şeffaf astar olarak Saif Seal Dur uygulanır, boyalı zeminlerde ise astar olarak Mikro 700 kullanılabilir,

Eski yüzeyler; mevcut kaplamanın kalıcı ve sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Yüzeyde kaplaması dökülmüş kısımlar ile problemli kaplamalar ortadan kaldırılır ve cephe iyice temizlenir. Yüzeydeki varsa diğer teknik problemler de çözüldükten sonra 1 kat Saif Seal Primer (Sabitleyici Astar) uygulanarak mevcut kaplama sağlamlaştırılır ve bir sonraki uygulama için zemin hazırlığı oluşturulmuş olur. Eğer mevcut yüzey sağlam ve taşıyıcı durumda ise yeni yüzeyler için geçerli olan astarlar uygulanabilir.

Uygulama: Kurtuba yavaş ve hafifçe, büyük bir spatula ile karıştırılır. Mekanik aletler kullanılmamalıdır. Fırça ile duvara iyice yayarak uygulanır. 5 dakika sonra (sıcaklığa ve neme bağlı olarak) uygulanmış yüzeye çelik mala ile dikey ve yatay hareketler ile baskı uygulanır. Son efekt hemen ortaya çıkacaktır.  

Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.