Poliüretan Söve Boyası

Poliüretan Söve Boyası

 Poliüretan Söve Boyası

Söve Boya

 

Dış cepheler için stiren akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı düz dokulu bir boyadır.  Yüzeyi çok iyi örter ve yüksek kapatma gücüne sahiptir. Nefes alma, güneş ışınlarına dayanıklılık, yıkanabilme özellikli ve uzun ömürlüdür. İçindeki kuvars tanecikleri nedeniyle dokununca pütürlü fakat görünüşte düz bir görünümü vardır. 

Uygulama Alanı: Akrilik kapalı tüm EPS ve XPS sövelerde uygulanabilir.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: 1 kat Saif Seal Akril veya 1 kat Microbase Akrilik uygulanır.

Uygulama: Astar uygulamasından 6 saat sonra Söve Boyası su ile inceltilerek yüzey üzerine fırça, rulo veya püskürtülerek iki kat olarak uygulanır.

Uygulama Sırası ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1,5 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.