Saif Seal Akril %300

Saif Seal Akril %300

Saif Seal Akril %300

Silikonlu Dış Cephe Astarı

 

Stiren-Akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, iç ve dış cephe şeffaf astardır. Sürüldüğü yüzey çok iyi nüfuz eder, nefes alır ve yeni yüzeylerin emilimini homojen hale getirir. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

Uygulama Alanı: dış cephe boyaları uygulamasından önce sabitleyici olarak kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.

Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1,5 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.