Simbase

Simbase

Simbase   

Dekoratif Ürünler Astarı 

 

Simone-Tuscano-Nuvole Sky-Mina M. Chrome - Chrome Coat- Metallizato ve Seddef Ürünlerinin Sim İçeren Alt Uygulama Boyasıdır.

Uygulama Alanları: Tüm iç alanlarda kullanılabilir.

Yüzey Hazırlama:

Yeni yüzeyler; bir kat Saif Seal Dur veya Mikrobase silikon uygulanır.

Eski yüzeyler; zeminde bulunan mevcut boya eski ve dökülüyorsa yüzeyden kazınması gereklidir. Bu işlemden sonra bir kat Saif Seal Primer kullanılır. Mevcut boya sağlam ve taşıyıcı durumda olsa da hafif bir zımpara ve bir kat yeni yüzey astarları uygulanması önerilmektedir.

Sentetik boyalı yüzeyler; hafif bir zımpara işleminden sonra bir kat Saif Change uygulanır.

Uygulama: Yüzey hazırlığından 6 saat sonra Simbase, su ile inceltilerek fırça, rulo veya püskürtülerek iki kat olarak uygulanır.

Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1,5 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.