Travertino

Travertino

Travertino

Traverten Görünümlü Kaplama

Doğal traverten görünüşüne, özel sağlamlığa ve dayanıklılığa sahip kaplama malzemesidir.  İç cepheler dışında özel formülü sayesinde dış cephelerde de kullanılabilir; duvarı hava koşullarına karşı korur, duvarın iyi nefes almasına izin vererek yüksek buhar geçirgenliği sağlar.

Travertino

 Travertino

Traverten Görünümlü Kaplama

 

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış alanlardaki dikey yüzeylerde uygulanır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yeni yüzeylerde; İç cephelerde, alçılı yüzeylerde şeffaf astar olarak Saif Seal Dur % 700 uygulanır üzerine ilk kat kuruduktan sonra astar boya olarak Mikro Base uygulanır. Boyalı zeminlerde ise astar olarak sadece Mikro Base kullanılabilir, Dış cephelerde, macunlu yüzeylerde şeffaf astar olarak Saif Seal Coat Quartz uygulanır üzerine Mikro Base kullanılır. Boyalı zeminlerde ise astar olarak sadece Mikro Base kullanılır.

Eski yüzeyler; Mevcut kaplamanın kalıcı ve sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Yüzeyde kaplaması dökülmüş kısımlar ile problemli kaplamalar ortadan kaldırılır ve cephe iyice temizlenir. Yüzeydeki varsa diğer teknik problemler de çözüldükten sonra 1 kat Saif Seal Primer (Sabitleyici Astar) uygulanarak mevcut kaplama sağlamlaştırılır ve bir sonraki uygulama için zemin hazırlığı oluşturulmuş olur. Eğer mevcut yüzey hazır ise yeni yüzeyler için geçerli olan astarlar uygulanabilir.

Uygulama: Astar uygulamasından 6-12 saat sonra Travertino içerisine hiçbir şey ilave etmeden karıştırılır. Çelik mala ile yüzeye bir kat çekilir (İlk kat uygulaması 1 mm kalınlığında olmalıdır). İkinci kat kurumaya başlarken duvarın tamamına “Fero Quadro” malası yatay şekilde uygulanır, pürüzlü yüzeyler maladaki kesiklerin aynı yönde çekilmesi ile oluşturulur. Kaplama tamamen kurumadan önce, hafif şekilde mala ile tekrar geçilerek pürüzlü ve düzgün yüzeyler iç içe oluşturulmuş olur. Yüzey oluştuktan sonra istenirse Travertino üzerine Aretino uygulaması yapılır.

Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.