Xilo Dwp

Xilo Dwp

Xilo Dwp

Cila

 

Xilo dwp sistem formülünde bulunan reçine sayesinde doğal yüzeylerde ve doğal taşlarda mükemmel sonuçlar veren bir koruyucudur. yüzeyin su buharı geçirgenliği değiştirmez. Dış yüzeyde xilo dwp atmosfer koşullarına dayanıklı ve su geçirmeyen bir katman oluşturur. İç yüzeylerde leke tutmasını engeller ve yüzeyin su geçirmemesini sağlar.

Uygulama Alanı: İç ve dış cephelerde uygulanır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey yağsız ve tozsuz olmalıdır. Eğer gerekiyorsa mekanik, kum püskürtme yöntemi veya elle temizlik yapılmalıdır.

Uygulama: Xilo dwp sistem cilalarının seyreltmeden kullanılması önerilmektedir. Gerek içte gerekse dışta uygulanan zeminlerin su geçirmemesi istenirse yüzey doygunluğa ulaşıncaya kadar uygulanmaya devam edilir. Xilo dwp sistem fırça, rulo veya püskürtülerek uygulanabilir. Islak yüzeylere uygulanmaz. Uygulanmış yüzeyi 24 saat sonrasına kadar yağmurdan korumak gerekir. Tamamen kuruması ve yıkanabilmesi için en az 48 saat gereklidir. Kullanılan araç ve gereçlerin uygun bir sentetik seyreltici ile temizlenmesi gerekir.

Uygulama Sırası ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
  • + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
  • Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
  • Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
  • Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
  • Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar su ilave ederek, karıştırmadan saklayınız.

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde ağzı açılmamış orijinal ambalajında; 1 yıl depolanabilir.

Sağlık Bilgisi: Gözle teması halinde derhal bol su ile gözünüzü yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında ise sabun ve su veya bilinen bir temizleyici ile cildinizi temizleyiniz.

Parlama Noktası: Parlayıcı değildir.

Taşımacılık Bilgisi: Karayolu Taşımacılığı (ADR) ve Deniz Yolu Taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

Tehlike Sınıflandırılması: R 22: Yutulması halinde zararlıdır.

Güvenlik Sınıflandırılması: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S29: Kanalizasyona atmayınız. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.